Telge Logistik Center

Lager och kontor, Magasinet3 – Mälardalens bästa läge

 

Effektiva logistikflöden

Telge Logistik Center har fjorton portar för in-utlastning, vilket skapar effektiva flöden. Längs fastighetens ena långsida finns det ett stort antal lastfickor för distributionsbilar och på dess motsatta sida finns dessutom en lastgata för långsides lastning och lossning. Byggnaden omgärdas av inhägnade stora hårdgjorda ytor. En trappa upp i byggnaden finns ca 1500 m² kontorsyta som möjliggör kombinerad verksamhet med kontor / lager eller enbart kontor. Fastigheten ligger i Järna nära påfarten till E4/E20. I Järna centrum finns all tänkbar service och pendeltågsstation.

Södertälje har, med sin goda tillgång på arbetskraft och sin infrastruktur, ett utmärkt läge för distribution till Stockholm och hela Mälardalen. Här möts motorvägarna E4 och E20. Även järnvägssträckorna Stockholm – Malmö, Stockholm – Göteborg och Svealandsbanan möts här. Inte heller kontinenten är långt borta då både motorvägarna och järnvägarna, strålar samman med Södertälje Hamns sjöfartslinjer.

Hitta hit

Kontor

När det gäller kontorsfastigheter och bostäder finns det tre saker som sägs övertrumfa allt annat. Och det är läget, läget och läget. När det gäller högeffektiva logistiklösningar är läget än viktigare.

I Södertäljes moderniserade logistikcenter erbjuder vi ännu effektivare logistiklösningar. Totalt har anläggningen ca 22 200 m² yta varav cirka 4 600 m² lager samt 1 500 m² kontor som är till uthyrning i nuläget. Ledig yta kan delas av och rymma en till flera hyresgäster från 1 000 – 5 000 m². Fastighetens lageryta kan utökas då det finns byggrätt för ytterligare 10 000 m² med 10 meters takhöjd.

 

Kund 001

Kund 002

Kund 003

Kund 004

Kund 005

Kund 006

Kund 007

4 600 m² ledig lageryta

1 500 m² ledig yta för kontor

10 000 m² ledig yta för uthyrning i nybyggnation

Marken runt fastigheten är anpassad för logistikverksamhet med frekvent genomströmning av transporter med och utan släp. För att underlätta trafiken har god sikt, tydlig skyltning och stora vändytor utanför portarna prioriterats.

Karta

 

Hur stora lokaler behöver ni?

Här finns logistiklokaler från 25-4100 m²

Kontor

Ca 1500 m² kan anpassas på plan 2.

Hur högt i tak kräver er verksamhet?

Här finns 6 m och 10 m.

Vändytor

God sikt, tydlig skyltning och stora vändytor utanför portarna har prioriterats.

Portar

Fastigheten har 14 st, 4 st planeras
10 st planeras i nybyggnation